top of page

YIKIM RUHSATI

Eğer bir arsa üzerinde bina varsa ve bu bina tapuda kayıtlı ise bu bina 

için yıkım ruhsatı alınmadan binanın yıkımına başlanamaz. Bu bina yıkılmadan da 

ruhsat işlemleri devam edemez.

Konut yapımında "müteahhit yapım sözleşmesi" ve imzalanması ne kadar

zorunlu ise aynı şekilde "müteahhit yıkım sözleşmesi" ve yıkım fenni

teknik sorumlusunun olması da gerekmektedir. Yıkım sözleşmesinde,

yıkıma nezaret edecek fenni sorumlu; yıkım teknik sorumluluk taahhüdü

vermelidir.

Yapı Denetim Hakkında Bilinmesi Gerekenler :

 

2001 yılında çıkarılan 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'a göre; Yapı Denetim,

fenni mesul (projeyi çizen mühendis) ve müteahhit yaptıkları binadan müteselsil (sınırsız 

olarak üçü birlikte) olarak kötü malzeme ve kötü işçilikten 2 yıl, yapı güvenliğinden 

kaba inşaatta 15 yıl sorumludurlar. Kendi evini yaptırmak isteyen kişi bile bir müteahhitle

anlaşmak zorundadır.

 

Yapı denetiminin zorunlu olduğu illerde,"yapı ruhsatı" yapı denetim şirketlerince alınır.
İşverenin (yapı ruhsatı adayının) ya da müteahhidin kendi seçeceği bir yapı denetim

şirketi ile sözleşme yapması zorunludur. Yapı ruhsatına tabii bina inşaatlarının yapımı için;

yapı ruhsatı adayının, "müteahhit firma" ile noterden "inşaat yapım sözleşmesi" yapması 

zorunludur.

 

Yapı denetim şirketi, projelerin ilgili yasa ve yönetmeliklere uygunluğunu kontrol ettikten

sonra, inşaat ruhsatı alınabilmesi için belediye imar müdürlüğüne başvururken, yapı ruhsatı

sahibi ile müteahhit arasında yapılan , müteahhitlik sözleşmesini de ilgili belediye imar

müdürlüğüne teslim etmektedir.

 

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, 3194 sayılı İmar Kanununun 26’ncı maddesinde

belirtilen kamu yapı ve tesislerini yapı denetim kapsamı dışında bırakmıştır. Ayrıca, bodrum

kat hariç tek parselde bulunan ve 200 m²’yi geçmeyen iki katlı müstakil yapılar da 4708 

sayılı yasa kapsamı dışında bırakılmıştır. Köy yerleşim birimlerindeki yapılar bu kapsamda

kalmaktadır. Daha sonra TOKİ yasasında yapılan bir değişiklik ile TOKİ nin yapmış olduğu

inşaatlar da 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası kapsamından çıkarılmıştır.

İNŞAAT BAŞLARKEN;


İnşaat yapımı çok zevkli, zevkli olduğu kadar da sıkıntılı bir iştir. Bellekte yaratılan

projeyi teknik destek alarak hedefinizden sapmadan bitirebilmek ve hedeflenen

amaca ulaşabilmek için aksamaların olmaması gerekir. İnşaat yapım işi maddiyat

kadar birikim ve tecrübe de gerektirir. Maddiyat, tecrübe ve birikim inşaat yapım işinde

birbirlerinden ayrılmaz unsurlardır.

Zemin etüdü (jeolojik rapor) olmadan alınan bir arsa veya yapılan bir kat karşılığı

inşaat sözleşmesi temel fiyatlarını ciddi bir biçimde değiştirebilir. 

Bütçeye ve hedefinize uygun olmayan bir proje ve malzeme seçimi tüm hedeflerinizi

saptırabilir. İnşaat bütçenizi ve ödeme planınızı önceden doğru olarak bilmeniz ve

ek ödemelerin olup olmayacağını, olacaksa ne kadar olacağını bilmeniz gerekir.

Çok detaylı hazırlanmayan bir müteahhit sözleşmesi, müteahhit lehine; ek ödeme,

fiyat farkı, müteahhitin işi fesh etmesi gibi sonuçlar doğurabilir.

İmar durumu belgesi” alınmadan müteahhitle yapacağınız kat karşılığı sözleşmelerde;

a : İmar durum belgesinde daha fazla m2 çıkması durumunda; müteahhit lehine daha

fazla m2 alınmasına yol açabilir.
b : İmar durum belgesinde daha az m2 çıkması durumunda; müteahhitin, size daha

az m2 vermesine yol  açabilir.
c : İmar durumu belgeniz yoksa; müteahhit yapı ruhsatını hiç alamayabilir.

“Yapı ruhsatı alınmadan” müteahhit’le yapacağınız ''kat karşılığı sözleşmesi'' yada ''birim fiyatlı

sözleşme'' sonrası; 
a : Yapı ruhsatında; daha fazla m2 çıkması durumunda; müteahhitin, sözleşme

fiyatına ek olarak daha fazla bedel istemesine sebep olabilir.
b : Yapı ruhsatında; daha az m2 çıkması durumunda; müteahhitin aynı fiyatla,

daha az m2 inşaat yapmasına sebep olabilir.

İşin projeye uygun yapılması ve olası değişiklikler halinde bunun işverenin kontrolluğu

ve izniyle gerçekleşmesi gerekir. İşverenin  izni; müteahhitin işin teknik gereklilik

talebine yada işverenin estetik kaygılarına dayanabilir. Müteahhit, bu değişiklikleri

işverenle;  (bu extra isteğin bedelini de içeren) bir tutanak düzenleyerek yapabilir.

Bu durumda esas dikkat edilmesi gereken nokta; yapı sağlığına ve görselliğine zarar

vermeden ve iskan almayı da engellemeyecek değişikliklerin yapılmasına izin vermektir.

Tüm inşaat sözleşmelerinde, (ister kat karşılığı inşaat olsun,ister bedeli karşılığı olsun),

tüm imalatlar, revizyonlar, sözleşme ekleri, işverenin yada işveren vekilinin kontrolluğunda

gerçekleştirilmelidir. Bu kontrolluk teşkilatı; müteahhitin sözleşme gereklerine uymasını,

yapının iyi bir mühendislik ve yapım hizmeti almasını, doğru malzemelerin doğru şekilde

kullanılmasını, inşaat yapım programlarına uyulmasını, hakedişlerin düzenlenmesini

sağlayarak; müteahhitle işveren arasında çıkabilecek  ihtilaflarda, işveren temsilcisi

olarak işveren lehine taraf olduğu için gereklidir. 

İnşaatınızın bitiminde; Sosyal Güvenlik Kurumu, yapı sınıfına göre, Bayındırlık ve İskan

Bakanlığı'nın yapı maliyetleri üzerinden  belirlediği prim oranlarına göre; SGK primlerinin

tamamını ödemenizi isteyecektir. Müteahhitin işe başlarken; sizin dosyanız altında işyeri

numarası alarak dosya açtırması ve SGK primlerini yatırmış olması gerekmektedir. 

Yapı ruhsatı 2 yıl içinde inşaata başlanmazsa veya 5 yıl içinde inşaat ruhsatına uygun

olarak bitirilmezse; ruhsat hükümsüz olacaktır. Bu durumda ruhsat yenilenmediği takdirde

inşaata izin verilmemekte, ayrıca kısmen yapılan  kısımlar için ruhsatsız inşaat işlemi

yapılmaktadır. Yapı ruhsatı yenileme yoluna gittiğinizde bu arada yeni deprem

yönetmelikleri gibi yapı yönetmeliklerinde değişimler oluşmuşsa, projelerinizin ve

yapınızın da; bu yeni yönetmeliklere göre revize edilmesi gerekecektir. 

 

BİNA APLİKASYONU

 

Bina aplikasyonu demek, yapı inşaatının başlamadan önce bina temelinin arsa üzerinde oturacağı noktaların belirlenmesidir. 

 

Önceleri harita ve kadasto müdürlüğüne müracaat ederek ve gerekli harç bedellerini yatırarak,

harita mühendislerinin verdiği noktaları ve kotları işaretleyerek, daha sonra anlaşma yaptığımız yapı denetim firmasından gelen harita mühendisi arkadaşlarla bu noktaları ve kotları arazi ölçüm cihazlarıyla tekrar kontrol ederek binamızın kurulumunu yapardık. Günümüzde ise bu işlemleri harita ve kadastro müdürlüğü yerine özel firmalar (LİHKAB = Lisanslı Harita Kadastro Bürosu) yapmaktadır. 

          Bina aplikasyonu bina yapımında en önemli işlerdendir. Binanın kurulumu buna göre yapılmaktadır. Yanlış kurulan ve devam eden bir binanın açacağı sorunları düşünmek bile istemem.

GROBETON

 

Binanın temelinin altına çakıl, mıcır serdirmeyiniz. Temel betonundan önce proje

beton sınıfının bir üst sınıfı, kalınlığı en az 10 cm. olacak şekilde gobeton seriniz.


Grobeton yerine iri çakıl dökülerek demir döşenmesi bizce doğru değildir.
Çünkü; granülometrik bile olmayan bu çakılların yer yer kalınlığı değişebilmektedir.
Bu çakıllar içinde granüle malzeme olmadığından sıkışmasıda beklenmemelidir. 
Sıkışmayan bu malzeme binanın ağırlığı ile oturmaya sebep olacaktır.


Kazı alanının büyüklüğüne göre greyder, beko excavatör, loader ve bunların

girmeyeceği yerlerde de el aletleriyle artı-eksi 2 cm  tesviye ediniz. 

Özetle ; Temel tabanına sadece kum, çakıl sermeyiniz.  Temel betonu sınıfının bir üstü

beton sınıfı kullanarak 10 cm betonlayınız.


Sıkıştırılmış mekanik stabilize üzerine, demirle toprağın ilişkisinin kesilmesi,

temiz bir temel kalıbı ve demir montajı için grobeton dökülmektedir.


Tavsiyemiz, grobeton yerine, çakıl, mıcırdan sonra temele dökülecek proje beton sınıfının bir üst sınıfı

beton dökmektir. Temel beton sınıfı ile alttaki beton malzemesinin aynı olması

mantığımızdır. Amaç ; temel beton sınıfı ile alttaki beton malzemesinin aynı olmasıdır.

 

İNŞAAT DEMİR İŞLERİ YAPIMI

İnşaat demirinin alınmasından; demirin hazırlanması ve montajı mühendislik

gerektiren bir işlemdir. Projedeki demir çelik sınıfına göre alım yapılmalıdır.

Demirin sertifikalarını mutlaka inceleyiniz.

Bu sebeple proje sorumlusu inşaat mühendisi ile görüşmeden inşaat demiri almayınız...
Belirlenen stok alanı tesviye edilip, mekanik stabilize serildikten sonra iyice kompacte

edilmeli, mümkünse bu stabilize üzerine ince bir grobeton dökülerek; demir hazırlama

alanı yaratılmalıdır.

Demir montajında paspayı kullanmayı asla ihmal etmeyiniz!!!

Demir montajlarında paspayı malzemelerinin özenle yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.
Paspayı sağlanamazsa kalıba dayanan kalıp; kalıp açıldıktan sonra yüzeyde görünecek

ve korozyon etkisine maruz  kalacaktır ki;bu da istenmeyen bir durum olacaktır.


Beton tamirleri gerekiyorsa; kireçli harç kullanmak korozyonu hızlandırarak demire zarar

vereceği için asla kireç içeren beton tamir harçları yada kireç kullanılmaması gerekmektedir.
Bu durumda kireç içermeyen tamir harçları yada en azından sadece çimento ve kum

kullanılmalıdır.


Özellikle, kirişlerde demir içine beton yada ince beton vibratör şişesi dahi giremeyecek

kadar sık döşenmesi gerekiyorsa; proje sorumlusu uyarılarak çözüm üretmesi istenmelidir. 
Filiz boyları ölçüsüne özenle dikkat etmelidir.
Temel betonundan önce temel elektrik topraklaması yaptırmayı unutmayınız!
Elektrik projesine uygun olarak temel demiri çevresine topraklam  bakırlarının

döşenmesini ve topraklama plakaların çakılmasını ve tüm bunları elektrik

mühendisinizin kontrol etmesi gerektiğini unutmayınız...

TEMEL/PERDE
BOŞ BORU GEÇİŞLERİ


İnşaatın bitiminden sonra, bina içine temel yada temel perdelerinin içinden ;

a : Temiz su girecekse,
b : Elektrik borusu geçecekse
c : Kanalizasyon (atık su borusu) geçecekse

Bunları; temel yada perdeyi kırmadan hemen şimdi, yani temel ve perde betonu

atmadan boş geçiş boruları  koyarak yapınız.

Burada bina inşaatlarından bahsettiğimiz üzere temele yada perdeye ;

1 : Kanalizasyon için boş pvc boru koyacaksanız minumum 3.2 mm et kalınlığında atık

su borusu kullanmanızı tavsiye ederiz

2 : Temiz su alacaksan min. 10 ATÜ  ( 1 ATÜ = 0,98066 bar ) temiz su borusu

kullanmanızı tavsiye ederiz.

3 : Elektrik için, boş boru koyacaksanız minumum 6 ATÜ  boş boru kullanmanızı

tavsiye ederiz.

 

Bar = 1 kg. ağırlığın 1 cm 2' ye etkisi  1 bar kabul edilir. Deniz seviyesinde atmosfer

basıncı 1 bar olarak kabul edilir. Basınç derinlikle doğru orantılıdır. 10 m. su sütununun

1 cm 2 ' ye etkisi 1 bar olarak kabul edilir.

 

BETON 

 

1 m3 beton = 2.350 kg. (%2 = 47 Kg. artı ya da eksi olabilir.)

 

Betonun Mutlak Hacmi = % 75 Agrega (Kum, çakıl, mıcır) - Genellile 2 no'lu

(1.6 cm-2 cm) agrega kullanılır.

                                     % 15 Su     

                                     % 10 Çimento

 

HAZIR BETON ÜRETİMİNDEN İTİBAREN YAKLAŞIK 2 SAAT İÇERİSİNDE KALIBA

YERLEŞTİRİLMEYE BAŞLANMASI GEREKİR.

.BETON KALIBA 1,5 M ' DEN DAHA YÜKSEKTEN DÖKÜLMEMELİDİR.    BETONUN DONDAN KORUNMA SÜRESİ = + 10 DERECE SICAKLIKTA 3 GÜNDÜR.  BETON DÖKERKEN HAVA SICAKLIĞI = + 5 DERECE  İLE + 30 DERECE ARASINDA  OLMALIDIR. EN İYİ  SICAKLIK  +18 İLE +25 DERECE  ARASIDIR.     • Hazırbeton Firmasının Beton Mukavemeti Sorumluluğu :
    Numuneler ,gerekli mukavemet değerlerini sağlamış, ancak; tabliyenizden alınan karot numuneleri bunları  teyit etmiyorsa; kesinlikle sorumluluk sizdedir. 
    Kontrol amaçlı, şantiyeden alınan beton numuneleri 28 gün boyunca aşağıdakişartlarda bekletilmektedir ;    

  •   

  • 1 : Yüzde 95 bağıl nem ortamı ve artı-eksi 2 derece farkla, 20 santigrad

  • derecede 28 gün kür odalarında bekleyerek yada

    2 : Tamamı suyun içinde kalacak şekilde; artı-eksi 2 derece farkla, 20 santigrad

derece su dolu kaplar içinde 28 gün bekletilerek... 

Oysa,tabliyenizdeki betona aynı sicaklıkta ve kür ve bakım uygulanmış mıdır.?

Tabliyeniz; 28 gün,  her saat, her dakika, her saniye yüzde 95 bağıl nem ortamında

20 santigrad derecede beklemiş midir veya tabliyeniz; 28 gün, her saat, her dakika,

her saniye 20 santigrad derece su içinde beklemiş midir? 

Uygun hava şartları, iyi bir beton yerleştirilmesi, tekniğine uygun kademe kademe

vibrasyon ve yeterli beton kürü, bakımı, koruması yapılmamışsa; inşaat sahibine terk

edilen 28 günlük betonun, benzer dayanım sonucu vermesi beklenmemelidir. Numuneler

gerekli mukavemet değerlerini sağlamış, ancak; tabliyenizden alınan karot numuneleri

bunları teyit etmiyorsa; kesinlikle sorumluluk sizdedir. 

SONUÇ:

A : Numuneler, gerekli mukavemet değerlerini sağlamamışsa sorumluluk hazır

 betoncudadır.

B : Numuneler, gerekli mukavemet değerlerini sağlamışsa; hazır betoncunun

sorumluluğu bitmiştir.

C : Numuneler, gerekli mukavemet değerlerini sağlamış, ancak; tabliyenizden alınan

karot numuneleri mukavemet değerlerini sağlamıyorlarsa; sorumluluk sizdedir.

 

Transmikserde (Beton Taşıyan Vasıta) Betonu Bekleyen Tehlikeler :

Hazır beton agrega olarak tanımladığımız; granülometrik kum ve kırmataşın çimento

ve suyla hazır beton santrallerinde karıştırılarak gerekiyorsa yada talebiniz varsa katkı

da katılarak yola çıkmak üzere transmixerlere yüklenen yarı mamül bir malzemedir.


Çimento ilk defa beton santrali karıştırıcı kazanında su ile buluşur ve buluşur buluşmazda

hidratasyona başlar. Taze betonu ellediğinizde bu hidratasyon sicaklılığını hemen

hissedersiniz.


Transmixerin yoculuk mesafesi, hidratasyona başlayan taze betonu etkiler. Süre

uzadıkça beton katılaşmaya başlar, katılaştıkça su ihtiyacı duyar ,tamburun daha

çok dönmesi ihtiyacını duyar. Oysa; transmixerlerin ideal devir hızı bellidir. Daha

azı da uygun olmaz daha fazlası da; üstelik, transmixer tamburunun uzun süre

dönmesi betonu segratasyona uğratabilir (malzemeyi ayrıştırabilir).

Transmixerlerin, betonu döktükten sonra tamburun içindeki helezonlarda kalan harcın

donmasını önlemek üzere basınçlı su tankları vardır.Su vanaları transmixerlerin hemen arkasındadır.Transmixer operatörü ancak inip eliyle bu vanaları açabilmektedir.

Yani su vermesi için araçtan inmesi gerekir.

Kimi mixerlerde ise şoför mahallinde, tambura otomatik su veren sistemler vardır.

Transmixer tamburuna su vermek, hazır beton platformlarında yıllarca tartışılmıştır. 

Transmixer şoförü yada operatörü ne kadar yetkindir? Betonun mukavemetini direk

etkileyen su/çimento oranı mixer şoförüne emanet edilebilinir mi? Bunun üstüne bir

de kalıpçıların, vibratör yapmaktan kaçınmak için transmixer tamburunu ters yöne

çevirerek su  verme isteği de su lehine; su / çimento oranını değiştirecektir. Mixer

içindeki çimento sabit olduğu için, su miktarı artıkça betonun taşıma kalitesi

düşecektir. 

Hazır betonun ilk yıllarında; hazır beton firmaları, bu ikilem içinde bir ara su tanklarını

mühürlemiş, hatta kaldırmış, buda çözüm olmamış, sonra yine taktırmışlardır. Su

tanklarının tekrar takmalarının ana sebebi ise su/çimento oranının artması kötüdür

ama katı betonla kalıpta boşluklar yaratacak beton daha kötüdür mantığıdır.

Hazır beton katkılarıda yıllar içinde çok yol katetmişlerdir. Artık, su/çimento oranını

artırmadan akışkanlaştırıcılar, süper akışkanlaştırıcılar kullanılarak mukavemeti

düşürmeden işlenebilir betonlar yapılmaktadır.


KIVAMININ DAYANIMA ETKİSİ


Agrega, su ve çimento karışımından oluşan betonda, beton kıvamları ile beton

dayanımları arasında direk bir ilişki vardır.


Aslında, bu karışımdaki çimentonun su ile hidratasyona girmesi için gereken jel suyu

miktarı kullanılan su miktarının çok altındadır.


Betondaki su miktarı azaldıkça betonun dayanımı yükselir. Betondaki su miktarı

arttıkçada işlenmesi kolaylaşır. Bizim istediğimiz hem beton dayanımının yüksek

olması hemde işlenebilirliğinin olmasıdır.

Betonun akışkanlığı slamp olarak adlandırılır. Bir havaalanı pist betonunda slamp'ın

çok daha düşük olması istenebilirken; brüt bir perde betonunda daha yüksek bir slamp

uygun olabilir.

Beton dayanımı ne kadar önemliyse, işlenebilirliği de aynı şekilde önemlidir. Betondaki

su miktarını azaltırken, yeteri kadar işlenebilirliği de sağlamak için akışkanlaştırıcı katkı

kullanılabilinir.


Transmixerden Pompa Kazanına Boşaltım Yaparken Uyulması Gereken Kurallar:


Şantiyede hazır betonu, genellikle kalıbı yapan kalıpçılar döker. Kalıpçıdan mühendis

bilgisi beklemek olmaz. Kalıpçı için önemli olan betonun kolayca dökülmesidir. Kalıpçı;

işverenin gözüne girmek içinde kalıpta iyice yayılarak kolay yerleşen beton ister.

Ayrıca akışkan bir beton, kalıptaki eforunu da azaltacaktır. Beton akışkan oluncada

göstermelik bir iki vibratör tutarak işlemi bitirecektir. 

Bu sebeple kalıpçının gözü su vermek için;mühendisin gözü de su verilmesini önlemek

için mixerin su vanasındadır. Daha iyi bir akışkanlık gerekiyorsa; bu sipariş aşamasında

istenilen betonu tarif etmek ve gerekirse akışkanlaştırıcı, süper akışkanlaştırıcı katkılarla

sağlanmalıdır. Su vanasını açarak değil.

Gelen betona su verilecekse ilgili mühendisin nezareti ve sorumluluğunda yapılmalıdır.

Betona su verilmesi ile ilgi su/çimento oranındaki değişikliklerle mukavemet düşüşü

ve beton numune sonuçlarının istenilen sonucu vermemesi halinde sorumlu kim olacaktır?

Birden Fazla Beton Katkısının Birden Kullanılması :

İnsan sağlığı için ilaç kullanırken, ilaç etkilişimlerine nasıl dikkat ediliyorsa betona

katılacak katkılar içinde aynı özen gösterilmelidir. 

Beton katkıları kimyasal malzemelerdir. 

Her biri kendi başına yarar sağlayabilirken, birlikte kullanımları halinde zararlı hale

bile gelebilirler. Bu konuda iyi bir eğitim almamışsanız; bunun seçimini sizde

yapamazsınız. Üreticisi yada satıcısı da yapamaz.

BETON VİBRASYONU

 

Vibrator betonunu içine hızla sokulmalı ve yavaş yavaş çıkarılmalıdır. Bu

şekilde beton içine hava kabarcığı kalmayacağından beton daha iyi sıkışacaktır.

Kullanılan kalıp sistemine göre sabit yada mobil vibratörler kullanılabilinir.

Saha zemin betonlarında; vibratörlü mastarlarda yaygın olarak kullanılır.

Beton vibratörleri betonarmede olmazsa olmaz ekipmanlardır.

Vibratörlerin güçleri, şişe çapları ve etkime yarıçapları farklıdır.

Aynı betonda, farklı beton ölçülerine; farklı etkime yarı çaplı vibratörler ve farklı

çaplarda vibratör şişeleri ile vibrasyon yapılması gerekebilir.

Eksik vibratasyonun betonda boşluk yaratabileceği gibi fazla vibrasyonda segregasyon

(ayrıştırma) yaratır. Bu sebeple; vibratör, tecrübeli ve vibrasyon eğitimi almış

teknisyenle; uygun etkime yarıçaplı ve farklı şişelerle kademe kademe yapılmalıdır.

En az iki farklı çapta vibratör şişesi bulundurulması gerekir.

Elektrik kesintileri için tedbir olarak en az bir tane benzinli vibratör bulundurulması gerekir.

Vibrasyon inşaat mühendisi nezaretinde yapılmalıdır.

SICAK HAVALARDA (+5 DERECENİN ÜSTÜNDE) BETONUNUZU 28 GÜN BOYUNCA

HERGÜN SABAH GÜNEŞ ÇIKMADAN, AKŞAM GÜNEŞ BATTIKTAN SONRA EN AZ İKİ DEFA  SULAYINIZ.

Şantiyenize teslim edilen, hazır betonun gelişimini tamamlamayan bir ürün olduğunu ve gelişimini tamamlamak için uzun süre bakıma ihtiyaç duyacağını unutmayınız...

ASMOLEN DÖŞEMELİ BİNALAR 

 

1 : Asmolen kullanılması durumunda kalıp desteği, beton, demir, sıva, isçilik

ve temel maliyeti çok yüksek olur. Bina gereksiz olarak ağırlaşır.Temele gelen

yük çok artar. Zemin taşıma gücü zorlanır. Buna karşın dik doğrultuda gelen

deprem yüklerin aktarılmasında sadece 5 cm ila 7 cm arasında değişen tabliye

bu deprem yükünü aktarmak zorunda kalarak zorlanır. Normal tabliyede ise bu

döşeme kalınlığı 15 cm civarında olacaktır.

2 : Deprem yönetmeliği ilave tedbirler alınmadığı takdirde 1. ve 2. derece deprem

bölgelerinde süneklik düzeyi normal yapıların yapılmasını yasaklamıştır

3 : Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde, asağıda belirtilen betonarme

binalarda süneklik düzeyi yüksek sistemler'm kullanılması zorunludur.


4 : Asmolen dösemeler, ek tedbirler alınmadığı taktirde; sadece üçüncü ve

dördüncü derece deprem bölgelerinde ve HN < 13 m olmak kosulu ile yapılabilir


5 : Asmolen; döseme yükü, dişleri tasıyan ana kirislere aktarılır. Dişlere paralel

ana kirislere döşemeden yük aktarılmaz. Bu nedenle dişi tasıyan  ana kirisler

taşımayanlara nazaran daha çok zorlanırlar. Depremde, disler doğrultusunda

döseme rijit davranır, deprem yükleri aksdan-aksa aktarılır. 

6 : Altında duvar olmayan ana kiris yükseklikleri de diş yüksekliğinde

yapıldığından, yüksekliği az, genisliği çok fazla yastık kirisler olusur. Kiris

genisliği, yönetmelikler gereği, oturduğu kolon genisliği + kiris yüksekliğini

asamayacağından yapısal (konstrüktif) zorluklar ortaya çıkar. Yastık kirisli

çerçevelerin depreme direnimi düsüktür.

7 : Asmolen döşemeler; betonarmede binalarda çok büyük açıklıkların

geçilmesi imkansız haldeki durumlarda ve yukarıdaki dezavantajları

bilinerek kullanılır. Oysa szin yapınız büyük değil oldukça küçük açıklıklı

bir yapıdır.

8 : Asmolen tuğlaların; yalıtım için bir miktar faydası olsada; asmolen

döşeme; tamamen yalıtım görevini asla yapmaz. Çünkü betonarme

asmolen kirişleri ısı köprüsü görevi görerek yalıtımı engelleyecektir.

9 : Doğru yalıtım yöntemi; döşeme altına izocam yada dow la XPS

yalıtım yapılmasıdır. Bu hem gerekli kat yalıtımını yapar. Hem de XPS

üstüne kalorifer boruları döşenerek; ilgili katın kalorifer borularının bir

alt katı ısıtması dolayısıyla da ısı kaybını önler.

 

bottom of page